Het is goed geweest eens iemand te laten kijken naar onze risico's. Wij staan hier zelf te ver vanaf en een frisse deskundige blik was zeer zinvol.

Luc heeft ons bedrijf goed geadviseerd m.b.t. bedrijfsrisico's en voorwaarden van alle verzekeringsproducten.

Luc makes a quick and good scan over contracts of assurancies of our company.

Het zou mooi zijn als iedereen de werkwijze van Risistent al eerder had toegepast; dan waren er nu minder problemen in de financiële branche.

"Verrassend hoe efficiënt Risistent voor ons de risico's in beeld heeft gebracht die wij in de dagelijkse bedrijfsvoering lopen."

Risistent heeft een softwaretool ontwikkeld die het mogelijk maakt op breed niveau invulling te geven aan datgene wat ten onrechte een ondergeschoven kindje is in beleid en uitvoering van veel bedrijven; risico-analyse en beheer.

Hoe maak je het risico van cybercrime beheersbaar?

Het risico voor bedrijven om te maken te krijgen met cybercrime wordt met de dag groter. Er gaat in de cybercriminaliteit meer geld om dan in de drugscriminaliteit.

Lees meer...

"Verrassend hoe efficiënt Risistent voor ons de risico's in beeld heeft gebracht die wij in de dagelijkse bedrijfsvoering lopen."